Joseph Dietl
Joseph Dietl (1804-1878) var en polsk-österrikisk läkare som är mest känd för sin skrift Der Aderlass in der Lungenentzündung som han gav ut i Wien 1849. Denna publikation handlar bland annat om de terapeutiska effekterna av åderlåtning på lunginflammation.

Dietl fick sin medicinska utbildning under en period då det blev allt mer vanligt att ifrågasätta traditionella behandlingsprinciper som ofta var baserade på Hippokrates och Galenos skrifter från antiken. Detta ifrågasättande brukar kallas terapeutisk nihilism. Detta var också en period då homeopatin fick sitt genombrott. Detta är inte svårt att förstå när många traditionella behandlingsformer medförde större risker än sjukdomen i sig.

Dietl skriver i förordet till sin bok att han redan på 1830-talet hade tillämpat homeopatiska principer vid behandling av lunginflammation. Detta innebar att patienterna i praktiken inte fick någon aktiv behandling. Eftersom han var medveten om att åderlåtning ofta var till nytta för patienter med svår andnöd så valde han att tills vidare fortsätta med denna terapi för sina patienter.

Dietl genomförde sin studie mellan 1842 och 1846. Sammanlagt 380 patienter med lunginflammation fick tre olika behandlingar, åderlåtning (85), behandling med kräkvinsten (106) eller diet (189). In sin bok påpekar han att det är viktigt att ha med en grupp som visar sjukdomens naturliga förlopp och detta var en för denna tid helt ny tanke. Behandling med åderlåtning ledde till längre feberperioder och längre konvalescens. Det viktigaste var dock en ökad dödlighet både i åderlåtningsgruppen (20,4 %) och i gruppen med kräkmedel (20,7 %). Detta ska jämföras med resultaten för de som fick enbart dietbehandling där dödligheten var betydligt lägre, 7,4 %. Som alla andra som presenterar nya ideer väckte det till en början starkt motstånd men spred sig trots detta snabbt över Europa.

Joseph Dietl var född i nuvarande Polen och blev med tiden både professor och borgmästare i Krakow. Bilden ovan visar hans staty i Krakow. För den som vill läsa mer om Dietl och hans tid finns det flera informativa sidor på svenska på nätet.

Till biografier

Till hemsida