INSEKTSALFABET


Inom typografin är en anfang en förstorad och ofta ornamenterad initial i början av en text eller ett kapitel. Bruket uppkom på 600-talet. Under medeltiden kunde handskrifternas initialer uppta en hel boksida. Så här kan början till ett av Ciceros tal se ut med en litet modernare anfang.
Dessa anfanger gjordes som examensarbete av Martin Lannering på HDK i Göteborg 1998. Bokstäverna är skapade av delar av olika insekter och blev till ett helt alfabet, ett insektsalfabet. Man måste vara en mycket skicklig insektskännare för att kunna ange ursprunget för varje del.
VILL DU KÖPA EN AFFISCH??
Hela alfabetet finns som affisch med de anfanger som är komprimerade på vidstående bild. Affischen är 70x100 cm stor. Jämfört med tidigare tryck är insekterna något större vilket ger en ökad detaljrikedom. Affischen finns nu till försäljning på Naturhistoriska museet i Göteborg.
Till Landbergas hemsida