Medicinhistoria, insektsalfabet, släktforskning och skog


Denna hemsida har under sin utveckling kommit att täcka många olika intresseområden. För den medicinhistoriska delen har inriktningen varit att med hjälp av kyrkböcker ta reda på hur det svenska folket mått under de sista trehundra åren. Det började med en genomgång av Klövedals kyrkoböcker från 1688 till 1920 som visade hur sjukdomar kom och gick. Barnadödligheten i smittkoppor, mässling och skarlakansfeber var ofta mycket stor. Den högsta dödligheten kom 1809 då befolkningen i stort sett samtidigt drabbades av att sillen tog slut och att lantvärnsjukan spreds från norra Bohuslän.

Medicinhistoria kan leda in på nya spår och en sektion handlar om prosten Carl Ulrik Ekströms bok Praktisk Afhandling om lämpligaste sättet att fiska Sill, Torsk, Långa, Makrill, Hummer och Ostron. Denna bok gavs ut 1845 och ger en intressant inblick i fiskets förutsättningar på den tiden. Prosten Ekström var en framstående naturvetenskapsman som lämnat efter sig ett stort antal brev till olika kollegor. Här har det funnits så mycket att gräva i att resultatet blev en bok om prosten Ekström: Prosten och sillen eller när en präst från Stockholm skulle lära bohuslänningarna att fiska.

Avsnittet om insektsalfabet handlar om anfanger gjorda av delar av olika insekter. Dessa anfanger räckte till ett helt alfabet, ett insektsalfabet och hela alfabetet finns som en affisch.

Avsnittet om släktforskning har en hel del inslag om Smedstorpssläkten som utgår från Carl Bengtsson och Helena Andersdotter i Grude, Älvsborgs län. Här sker en succesiv uppdatering av ordförandens medlemsbrev.

Till sist finns några bilder från egen gård och skog i Uppland. Det är en lång process från planta till slutavverkning och avsikten är att ge en inblick i delar av denna process. En karta över byn från 1781 har hämtats från lantmäteriets hemsida, historiska kartor. Klicka på den för en större version.


Lannaecs stetoskop
Anfang D
Lars Larsson f 1809 Ullervad
Landberga by 1781Till Landbergas hemsida